Aangepaste Garantieverklaring

De door de NVAF ter beschikking gestelde standaard documenten, voorwaarden, richtlijnen, handleidingen enz. worden regelmatig getoetst op bruikbaarheid en actualiteit. Zo heeft de NVAF-werkgroep “contractuele relaties” de standaard Garantieverklaring onlangs tegen het licht gehouden. Een aantal belangrijke aanpassingen zijn toegevoegd; Dat de Garantieverklaring wordt afgegeven op basis van de kennis van de techniek ten tijde […]