Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Save the date KAM bijeenkomst 23 maart 2022 en bijeenkomst over de Veiligheidsladder op 5 april 2022

Na een lange periode van lockdowns en beperkingen op fysieke ontmoetingen hebben we voor woensdagmiddag 23 maart 2022 weer een KAM-bijeenkomst in de planning staan. Vanuit de werkgroep Arbeidsomstandigheden en –Milieu zullen we de laatste stand van zaken delen over de diverse lopende ontwikkelingen. Denk daarbij aan DME, Arbocatalogus, stand van zaken, update van richtlijnen, ect.

Wij willen de bijeenkomst fysiek laten plaatsvinden op het Bouw- en Infrapark te Harderwijk. Inloop van 15.00 uur tot 15.30 uur, bijeenkomst van 15.30 uur tot 17.30 uur en aansluitend een borrel en buffet. De locatie is gebouw 60 (Fritz).

Over de veiligheidsladder hebben we voor dinsdag 5 april 2022 een bijeenkomst gepland in samenwerking met Aboma. Deze zal via MS Teams plaatsvinden tussen 10.00 en 11.00 uur. In de middag krijgen de deelnemers de mogelijkheid om individuele vragen en problemen te bespreken met Aboma.

NVAF leden ontvangen voor de bijeenkomsten nog een persoonlijke uitnodiging.