Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Aangepaste Garantieverklaring

De door de NVAF ter beschikking gestelde standaard documenten, voorwaarden, richtlijnen, handleidingen enz. worden regelmatig getoetst op bruikbaarheid en actualiteit. Zo heeft de NVAF-werkgroep “contractuele relaties” de standaard Garantieverklaring onlangs tegen het licht gehouden.

Een aantal belangrijke aanpassingen zijn toegevoegd;

  • Dat de Garantieverklaring wordt afgegeven op basis van de kennis van de techniek ten tijde van levering,
  • Dat de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek is toe te schrijven aan de opdrachtnemer. (ter voorkoming van de omgekeerde bewijslast)
  • Dat de garantieverklaring vervalt indien derden herstelwerkzaamheden gaan uitvoeren aan het product zonder opdrachtnemer daarover te informeren.

De NVAF pleit voor een algemeen gebruik van de door haar met kennis en zorg samengestelde standaard documenten. Dat maakt de NVAF als branchevereniging sterk en brengt u als NVAF lid in een sterkere (juridische) positie.

Stuur de standaard Garantieverklaring, indien van toepassing op uw product, altijd náást onze algemene NVAF-branchevoorwaarden, de AVAF 2016, mee als bijlage bij uw aanbieding en opdrachtbevestiging.

Wij wensen de NVAF leden succes met het gebruik van de aangepaste Garantieverklaring. De garantieverklaring staat tevens op onze website www.nvaf.nl onder de tab downloads.