Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Aangepaste “Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé – update 20 mei 2021

De belangrijkste wijziging betreft een verdere verduidelijking van de rollen van de hoofdaannemer/grondroerder en de onderaannemer/(sub)grondroerder. Om een nog betere aansluiting te realiseren met de WIBON is toch afgestapt van de term feitelijk graver en is de term “sub-grondroerder” geïntroduceerd.

Deze rol, vaak vervuld door onze NVAF-leden als zijnde onderaannemer, betreft een zogenaamde ondergeschikte rol inzake verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de WIBON. Deze rol is voornamelijk gericht op de onderzoeksplicht, een taak die altijd op elke grondroerder rust, maar dan feitelijk beperkt tot een (zelfstandige) vergewisplicht. Grondroerders hoeven namelijk elkaars werk niet opnieuw te doen. Contractueel worden vele verantwoordelijkheden namelijk uitgevoerd door de mede-grondroerder; de hoofdaannemer. Want, voor zover de hoofdaannemer het onderzoek al heeft gedaan, zijn de anderen slechts verplicht om zich te overtuigen van de deugdelijkheid daarvan.

Natuurlijk blijft onverlet staan dat de sub-grondroerder te allen tijde zijn werknemers op de projectlocatie dient voor te lichten. Ook blijkt het zeer raadzaam te zijn om de KLIC-gegevens digitaal aanwezig te hebben binnen het graafprofiel dan wel op de graaflocatie.

De aangepaste verklaring kunt u hier downloaden.