Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Save the date – Zomernetwerkbijeenkomst donderdag 15 juli

Zoals al aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering kunnen we na een hele lange periode van lockdown’s eindelijk weer eens een grotere fysieke bijeenkomst organiseren. Wij willen onze leden uitnodigen op donderdag 15 juli aanstaande vanaf 15.30 uur om elkaar weer te ontmoeten. We combineren dit met een bedrijfsbezoek bij Trainingscentrum Cresendo te Hoorn, waar Joop […]

Aangepaste “Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé – update 20 mei 2021

De belangrijkste wijziging betreft een verdere verduidelijking van de rollen van de hoofdaannemer/grondroerder en de onderaannemer/(sub)grondroerder. Om een nog betere aansluiting te realiseren met de WIBON is toch afgestapt van de term feitelijk graver en is de term “sub-grondroerder” geïntroduceerd. Deze rol, vaak vervuld door onze NVAF-leden als zijnde onderaannemer, betreft een zogenaamde ondergeschikte rol […]

NVAF-kennissessie Actualiteiten Bouwrecht

Hierbij nodigen wij u uit voor de NVAF-kennissessie Actualiteiten Bouwrecht op woensdag 28 april 2021, aanvang 10.00 uur. Deze bijeenkomst verzorgen wij in samenwerking met BVD Advocaten. We willen u in een tijdsbestek van ongeveer 1 uur door de volgende onderwerpen leiden: • Onderscheid tussen ontwerp- en uitvoeringverantwoordelijkheid (Lennart Alberts); • Kostprijsverhogende omstandigheden en verhoging […]

Luister en kijk het Webinar over de MBO opleiding Vakman Fundering terug!

Vorige week donderdag organiseerde wij een Webinar over de MBO opleiding Vakman Fundering.  Ruim 20 deelnemers waren aanwezig! Was je helaas verhinderd? Maar wil je wel graag het Webinar terugkijken? Dat kan natuurlijk. Heb je naar aanleiding van onze presentatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar marketing@nvaf.nl. Veel kijkplezier!

Uitnodiging Webinar over de MBO opleiding Vakman Fundering op donderdag 18 maart 2021

Inmiddels is het bij vele bekend dat alle funderingsbedrijven en de NVAF gezamenlijk gestart zijn met de communicatiecampagne FF stampen, lekker verdienen. Gezamenlijk promoten wij de MBO opleiding Vakman Fundering en gaan we op zoek naar leerlingen! Als deze leerlingen in september 2021 starten met de opleiding is het van belang dat jouw organisatie ‘gereed’ […]

Uitnodiging NVAF kennissessie (Webinar) Veiligheid in Aanbesteding (ViA) op woensdag 17 februari 2021

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten: Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA ofwel Safety Culture Ladder (SCL), de officiële benaming vanuit NEN. Dit raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus en daarmee ook de funderingsbedrijven. De […]

TNO enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland

De Groene Koerspartijen, de Rijksoverheid en TNO vragen om uw medewerking door het invullen van deze anonieme enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark erg belangrijk voor o.a. brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en […]