Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Werving voor de opleiding Vakman Fundering

We zijn druk doende om leerlingen te werven voor de opleiding Vakman Fundering. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Klik voor alle informatie over deze opleiding hier. En wordt lid van de LinkedIn pagina  NVAF | Werving voor de opleiding Vakman Fundering of scan deze QR-code.    

Secretariaat NVAF gesloten week 52 en 53

Het secretariaat van de NVAF is gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. De email wordt beperkt gelezen, bij spoedgevallen kunt u bellen. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021!

NVAF Persbericht uitspraak HB Gemeente Kampen 4-12-2020

In hoger beroep zegt de Raad van State dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Heibedrijf Van Dieren in 2016 het werk aan parkeergarage Buitenhaven op inhoudelijke gronden terecht hebben stilgelegd. Een opsteker voor heibedrijf Van Dieren dat heiers ziek zag worden door verontreinigd grondwater en bodem. Ook de Nederlandse Vereniging Aannemers […]

NVAF Richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving 2020

De herziene richtlijn NVAF Richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving 2020 is te downloaden vanaf onze website. De richtlijn kunt u vinden onder het tabblad informatie en daarna downloads. Deze richtlijn is een actualisatie van de NVAF-richtlijn voor (het veilig ontwerpen, voorbereiden en realiseren van) funderingswerk in de publieke omgeving, uitgave november 2016. Omdat er […]

Persbericht NVAF inzake Hoger beroep in zaak zieke heiers bodemverontreiniging Kampen.

Bijgaand persbericht (klik hier) is verzonden naar verschillende media en de raadsleden en B&W van de Gemeente Kampen. Op 23 september 2020 dient het hoger beroep tussen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de gemeente Kampen over een incident vier jaar geleden. Tijdens het werk aan de parkeergarage Buitenhaven worden heiers ziek. […]