Luister en kijk nu de kennissessie over de NVAF richtlijn Funderingswerk in de Publieke Omgeving terug!

Ruim 155 deelnemers waren afgelopen 3 februari online aanwezig bij de presentatie over de NVAF richtlijn Funderingswerk in de Publieke Omgeving,  welke op uitstekende wijze door Marcel Kouwenhoven gepresenteerd werd. Naast medewerkers van funderingsbedrijven waren ook medewerkers van gemeenten, bouwbedrijven en RWS aanwezig. Wij ervaren dat er veel behoefte is om duidelijk en helder deze […]

Voorlopige Leidraad werkbakken

Vanwege de wijziging van artikel 7.23d per 1 juli 2020 inzake het gebruik van werkbakken hangende in een hijswerktuig is er een NVAF document “Voorlopige Leidraad werkbakken” opgesteld, onder regie van de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu. Hierbinnen zijn de meest actuele ontwikkelingen tot en met heden verwerkt. Wij adviseren u hiervan goede notie te nemen. […]

Annulering fysieke Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2020

Gezien de huidige Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten dat de geplande Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2020 niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. We kijken wat volgens de statuten besluitvorming vereist op korte termijn en zullen dat elektronisch voorleggen aan de leden. Zaken die niet directe besluitvorming vereisen van de leden willen we in […]

Lossen heipalen nog veiliger door nieuwe werkmethode

Betonnen heipalen worden onder ideale omstandigheden in de fabriek geprefabriceerd. Uiteraard moeten de palen van de fabriek naar de bouwplaats worden getransporteerd. Betonnen prefab heipalen kunnen tot wel 39 meter over de weg worden vervoerd. Vanaf ongeveer 23 meter worden jukken of schommels toegepast bij het transport. De palen steken dan over het dak van […]

Nieuwe Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water) bodem en grondwater

Met gepaste trots kunnen wij melden dat de nieuwe Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water) bodem en grondwater gereed is. We verwachten de gedrukte exemplaren half april naar onze leden te kunnen versturen. Met deze richtlijn hebben we een praktijkinvulling gemaakt op de CROW 400. Veel dank zijn we verschuldigd aan de projectgroep, die onder leiding […]

BEREIKBAAR NVAF

Jaap Estié en Hetty van den Burg zijn te allen tijde bereikbaar via de telefoon en mail!

Addendum NVAF Richtlijn Drijvend Funderingsmaterieel

Addendum NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel kan gedownload worden op onze website onder het tabblad “downloads”.  In 2018 is de herziene NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel uitgebracht. In deze richtlijn wordt ingegaan op en verwezen naar de wet- en regelgeving geldig ten tijde van het schrijven van de richtlijn. Vanaf januari 2020 is de ES-TRIN 2019 van […]