Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

NVAF Richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving 2020

De herziene richtlijn NVAF Richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving 2020 is te downloaden vanaf onze website. De richtlijn kunt u vinden onder het tabblad informatie en daarna downloads.

Deze richtlijn is een actualisatie van de NVAF-richtlijn voor (het veilig ontwerpen, voorbereiden en realiseren van) funderingswerk in de publieke omgeving, uitgave november 2016.

Omdat er doorlopend ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en omgevingsmanagement past de funderingsbranche regelmatig haar richtlijnen aan. Aanleiding tot wijziging van deze richtlijn zijn vigerende documenten als de Arbocatalogus Funderingen, het Vakboekje Veilig Funderen, de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (LRBS), de Richtlijn Torenkranen, de NVAF-richtlijn Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden, de Richtlijn Mobiele Kraan van de VVT en de komende herziening van het Bouwbesluit middels het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). En uiteraard de diverse technische ontwikkelingen.