Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Incidentenrapportage

Informatie

Lering trekken uit de oorzaken van veiligheidsincidenten in de funderingstechniek. Al vele jaren houdt de EFFC ongevalstatistieken bij in Europa. De ongevalrapporten worden vrijwillig toegestuurd door lidbedrijven van de bij de EFFC aangesloten nationale federaties. De statistieken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gevolgen van het ongeval, aangevuld met feiten over werktijd, werkduur, ploegduur, leeftijd slachtoffer etc. De daadwerkelijke ongevaloorzaak wordt zeer globaal vermeld. Alle ongevallen zijn te betreuren. Geen les trekken uit ongevallen is nog betreurenswaardiger. In het kader van deze rapportage wordt niet over ongevallen of bijna-ongevallen gesproken maar over “Incidenten”. Het leren van incidenten bij anderen helpt bij het voorkomen van incidenten binnen het eigen bedrijf en geeft de branche een positieve en professionele uitstraling naar de buitenwereld.
Gegevensuitwisseling over incidenten blijft gevoelig. Daarom is het zaak deze te koppelen aan de volgende spelregels:

• Oorzaken zijn belangrijk, gevolgen over het algemeen minder
• Bedrijfsnaam is niet interessant – rapportage mag anoniem
• Incidentlocatie is niet interessant tenzij dit een rol heeft gespeeld bij het incident
• Factoren die het incident hebben beïnvloed zijn van belang (weer, grondgesteldheid, werkruimte, ervaring personeel, tijdsdruk, derden, etc.)
• Verzamelen van gegevens vindt onder strikte geheimhouding plaats
• Rapportage via standaardformulier. Er is ruimte voor het bijvoegen van foto’s
• Beheer van de rapportages ligt bij het secretariaat onder strikte geheimhouding
• Terugkoppeling aan de leden vindt plaats in overleg met de NVAF-werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu of de Technische Commissie Funderingsmachines (TCF).

Formulier