Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Opstellingskeuring uitvoeren

NVAF aanbeveling: opstellingskeuring altijd uitvoeren

De branche heeft er eenduidig voor gekozen om bij de start van een werk altijd een opstellingskeuring uit te voeren.
Daarbij is het aan het bedrijf of aan de opdrachtgever of men deze zelf kan uitvoeren of door een externe instantie laat verrichten.

Wettelijk is een opstellingskeuring alleen verplicht bij ‘arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie’. Dat zou betekenen dat dit niet voor alle machines geldt die op een werk worden ingezet. De funderingsbranche beveelt dit echter wel aan. Daarbij zijn nieuwe standaardformulieren ontwikkeld die de bedrijven in staat stellen dit snel en doelmatig te doen. De formulieren kunnen door elk bedrijf worden aangepast aan het type machine en aan de techniek of technieken die men doorgaans toepast. De formulieren kunnen hier worden gedownload.

Opstellingsrapport checklisten 2021

Uitleg t.b.v. de beoordelingspunten