Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Over ons

Doelstelling

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de funderingsbranche. Vrijwel alle zichzelf respecterende bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de NVAF. De 103 leden houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken. Naast de gewone leden hebben we 14 geassocieerde leden. Op deze website van de NVAF vindt u de ledenlijst met doorlinks naar de eigen websites van de lidbedrijven.

De doelstelling brengt onder andere met zich mee het uitdragen van de belangen van de leden bij derden. Daartoe worden met vele organisaties en instellingen contacten onderhouden. De NVAF is voor Nederland lid van de European Federation of Foundation Contractors EFFC en het Deep Foundations Institute http://www.dfi.org/”>DFI.

Belangenbehartiging

De algemene belangenbehartiging heeft onder andere betrekking op:

 1. Opleidingen
 2. Normalisatie, zowel Europees als nationaal
 3. Het uitgeven van richtlijnen voor het funderingsbedrijf
 4. Ontwikkeling van standaardbesteksteksten
 5. Het opstellen en uitgeven van algemene voorwaarden voor de branche
 6. Arbocatalogus voor de funderingsbranche
 7. Periodiek overleg met de inspectie SZW (Arbeidsinspectie)
 8. Deelname in TCVT werkkamer 6 (keuren funderingsmachines)
 9. Geluidsreductie en begaanbaarheid van bouwterreinen
 10. Deelname in internationale organisaties als EFFC en DFI
 11. Promotie en publiciteit
 12. Deelname in SSVV (VCA)
 13. Deelname in kennisplatformen zoals KCAFCROWPAO Techniek en ManagementBetonvereniging en KIVI

Motto “Bouwen aan betrouwbaarheid”

Sinds jaar en dag voert de vereniging het motto “Bouwen aan betrouwbaarheid”. Dit symboliseert het beleid en het streven van de vereniging om op uiteenlopende wijzen te werken aan een gegrond vertrouwen in de branche als geheel en de leden van de vereniging. De NVAF is van de leden en voor de leden.

NVAF Bestuur

Bewerkt T. van't Hek Profielfoto _R3A1141

Ted van't Hek

Ted is voorzitter van de NVAF. Tot zijn verkiezing als bestuurslid van de NVAF was Ted actief als kartrekker van de Jong NVAF,

Peter Vroom

Peter is vice voorzitter van de NVAF en daarnaast voorzitter van de werkgroep contractuele relaties.

Eelco van der Velde

Eelco is naast zijn penningmeesterschap actief als lid binnen de werkgroep contractuele relaties.

Bartho Admiraal

Bartho heeft als aandachtsgebied binnen het bestuur alles wat met normalisatie te maken heeft, zowel binnen Nederland als internationaal.

Hein van Laar

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 november 2018 is Hein verkozen als bestuurslid en heeft binnen het bestuur als aandachtsgebied de contactgroep waterbouwkundige funderingstechnieken.

Jaap Estié

Jaap is sinds 1 januari 2017 directeur van de NVAF en kartrekker van de vereniging.