Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Begrippenlijst

Toelichting bij de Begrippenlijst funderingen

De begrippenlijst funderingen is een forum waarop een aantal begrippen en afkortingen, van welke aard dan ook, ten tonele worden gevoerd die in de funderingsbranche of – ruimer gezien – in de wereld van de geotechniek een bepaalde betekenis hebben. Zij kunnen ook meerdere betekenissen hebben.

Voor al die begrippen wordt gezocht naar een correcte definiëring of omschrijving.

Een ieder wordt uitgenodigd om niet alleen hiervan kennis te nemen, maar vooral mee te denken om tot de juiste omschrijving te komen. Dat kan de meest gangbare zijn of een definitie die officieel bij wet of norm is vastgelegd. Belangrijk is wel een bronvermelding.

U kunt uw aanvullingen of andere bijdragen naar ons mailen, zie ‘contact’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw ‘meebouwen aan betrouwbaarheid’.