Nieuws

Nieuwe Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water) bodem en grondwater

Met gepaste trots kunnen wij melden dat de nieuwe Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water) bodem en grondwater gereed is. We verwachten de gedrukte exemplaren half april naar onze leden te kunnen versturen. Met deze richtlijn hebben we een praktijkinvulling gemaakt op de CROW 400. Veel dank zijn we verschuldigd aan de projectgroep, die onder leiding van Rick Riggelink (Voorbij Funderingstechniek) en daarnaast bestaande uit Pieter van Luijtelaar (Hakkers) en Arno Scheltinga (A.P. Scheltinga Organisatieadvies). Daarnaast hebben een aantal externen deze richtlijn beoordeeld, waaronder betrokken bij de totstandkoming van de CROW 400 Het belang van dit deze richtlijn is evident. Als funderingsbedrijven worden we vaak geconfronteerd met bodem- en watervervuilingen.

De richtlijn en de bijbehorende “Poster overzicht uit te voeren beheersmaatregelen” zijn ook te downloaden vanaf onze website onder de tab downloads. 

Richtlijn funderingswerk in verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater maart 2020

Poster overzicht uit te voeren beheersmaatregelen