Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Opleidingen

Funderingsvakschool

De funderingswereld ontwikkelt zich snel. Aandacht voor veiligheid, organisatie en kwaliteit neemt
toe en dus ontstond de afgelopen jaren een toenemende vraag om een goede en toegankelijke
opleiding te ontwikkelen. Met input van diverse werkgroepen van onze branchevereniging, de NVAF,
en doorontwikkeling van eerder initiatieven gaan we nu dan van start met de vakschool voor de
funderingsbranche! Er zijn 3 opleidingen opgezet, ieder gericht op hun eigen specifieke functies; de Funderingswerker, de Funderingsspecialist en Leiding geven aan funderingen.

De opleiding Funderingswerker
Voor de medewerker onder de machine. Deze eerste opleiding richt zich op het aanbrengen
van diverse funderingsoplossingen en besteedt veel aandacht aan de risico’s in het veld. Dit is de
must-have om op een professionele manier te starten in de funderingsbranche. Deze opleiding is
uiteraard ook zeer geschikt voor ervaren personen die hiermee aantoonbare kwalificaties kunnen
verwerven.

De opleiding Funderingsspecialist
Het vervolg is de Funderingsspecialist. Dit is de opleiding voor machinisten en heibazen. De opleiding
bevat ook de theorie, praktijk en het examen van TCVT W 403 (Funderingsmachine Groot), maar
bevat nadrukkelijk ook aanvullende modules. Funderen vraagt om aandacht voor het product en de
omgeving en met alleen het besturen van de machine zijn we er nog niet!

De opleiding Leiding geven aan funderingen

Deze opleiding is bedoeld voor werkvoorbereiders, toezichthouders en uitvoerders binnen de funderingsbranche. De branche kent specifieke risico’s en eisen. Deze coördinerende of leidinggevende medewerkers komen vaak uit de praktijk of van een algemene technische opleiding. Om de realisatie van funderingsoplossingen op een professionele wijze aan te sturen is er ook voor deze doelgroep een passende opleiding vormgegeven.

Praktisch
De opleiding Funderingswerker en Funderingsspecialist, zijn beide gericht op de buitendienst en
worden gegeven in meerdere blokken van 1 week. De opleiding Leiding geven aan funderingen wordt
gegeven op de vrijdag, eens in de 4 weken. Op deze manier zijn de opleidingen goed te plannen voor
werkgevers. Uitgangspunt is dat de opleiding wordt gegeven op onze uitgebreide locatie in Hoorn. Bij
voldoende inschrijvingen kan in overleg ook op andere locaties een opleiding worden gestart.
Inmiddels staan de opleidingen Funderingswerker en Leiding geven aan funderingen gepland om te
starten eind september 2023.

Een overzicht van de vakken in de opleiding funderingswerker:
 Funderingstechnieken deel 1
 Machinekennis basiskennis en klein onderhoud aan hulpmaterieel
 Lassen en branden
 Aanslaan van lasten ( TCVT W 409 )
 Werken op hoogte
 Communicatie
 Maatvoering
 Toezicht en rapportage
 OPM Werken in vervuilde grond ( CROW 400 )
 Welzijn en ergonomie
Totaal 15 dagen verdeeld over 3 verspreide weken.

In de opleiding funderingsspecialist zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
 Funderingstechnieken deel 2
 Machinekennis techniek, keuringen en onderhoud
 Stabiliteit en bouwterreinen
 Machinist Grote Funderingsmachine ( TCVT W 403 )
 Kabels en leidingen
 Communicatie
 Maatvoering en tekening lezen
 Kwaliteit en registratie
 DLP Werken in vervuilde grond ( CROW 400 )
 Beton en grout
 Opstellingskeuringen
Totaal 20 dagen verdeeld in 4 aparte weken.

De vakken van leidinggeven aan funderingen zijn:
 Kennis van hijswerkzaamheden met wet- en regelgeving
 Stabiliteit en conditie bouwterrein
 Funderingstechnieken
 DLP Werken in vervuilde grond (CROW 400 )
 Kabels en leidingen ( CROW 500 )
 Beton en grout
 Communicatie
 Meten en uitzetten