Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Richtlijn Toepassing van beton bij in de grond gevormde funderingspalen en wanden 2021

De eisen ten aanzien van de samenstelling en toepassing van beton zijn genormeerd in de NEN-EN 206. Voor de uitvoering van speciale geotechnische werken zijn er specifieke eisen benoemd in bijlage D van de NEN-EN 206 geldend voor in de grond gevormde funderingspalen en wanden. Voor het uitvoeren van beton geldt in het algemeen de NEN-EN 13670 ‘Het vervaardigen van betonconstructies’. Voor het beoordelen van de druksterkte van beton geldt NEN-EN 13791 ‘Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen’.

Toch ontbreken met name in de NEN-EN 206 een aantal belangrijke eisen en richtlijnen die van belang zijn om kwaliteitsproblemen met betrekking tot beton te voorkomen. Dit komt o.a. door specifieke ervaringen in Nederland en nieuwe inzichten. Ook zijn enkele bepalingen in de NEN-EN 206 niet geheel juist vertaald uit de officiële Engelstalige versie van de EN 206.

Doel van deze richtlijn is om geconstateerde leemtes zo veel mogelijk op te vullen of middels toelichting en specifieke bepalingen de juiste context te verduidelijken. Hierbij is de voormalige NVN 6724, maar ook de recente EFFC/DFI publicatie ‘Tremie concrete guide, ed. 2” als achtergrondinformatie gebruikt.

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking tussen de NVAF en  het Betonhuis namens de leveranciers van betonmortel.

Klik hier om de de richtlijn te downloaden.