Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

TNO enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland

De Groene Koerspartijen, de Rijksoverheid en TNO vragen om uw medewerking door het invullen van deze anonieme enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark erg belangrijk voor o.a. brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en beleidsmakers. De NVAF gaat mogelijk ook meedoen met dit initiatief. Wij verzoeken u mee te werken aan deze enquête. Alle leden hebben dit verzoek ook via de mail gehad.

Bij het invullen willen we u vragen rekening ermee te houden dat dit soort data gebruikt gaan worden om beleid op te baseren en hiermee wordt mogelijk ook bepaald wat uiteindelijk de termijn zal zijn hoelang we de oudere machines mogen gebruiken. Het is daarnaast ook van belang dat alle oude machines en apparaten waar een motor inzit, waarnaar gevraagd wordt in de enquête opgegeven worden. Hoe ouder het beeld van de sector, des te meer de kans dat we tijd krijgen om de noodzakelijke vervangingen te kunnen doen. Dus graag een reëel beeld opgeven in het belang van uw eigen bedrijf en vergeet ook de machines, heiblokken, trilblokken etc. op de werf niet.

Kijk voor meer informatie op: www.degroenekoers.nl/video-oproep. De enquête is ook beschikbaar via www.degroenekoers.nl/enquete.

Alvast bedankt voor uw medewerking.