Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

NVAF-kennissessie Actualiteiten Bouwrecht

Hierbij nodigen wij u uit voor de NVAF-kennissessie Actualiteiten Bouwrecht op woensdag 28 april 2021, aanvang 10.00 uur. Deze bijeenkomst verzorgen wij in samenwerking met BVD Advocaten.

We willen u in een tijdsbestek van ongeveer 1 uur door de volgende onderwerpen leiden:

• Onderscheid tussen ontwerp- en uitvoeringverantwoordelijkheid (Lennart Alberts);

• Kostprijsverhogende omstandigheden en verhoging kostprijs (van staal bijvoorbeeld) (Lennart Alberts);

• CAR vanuit het perspectief van de aannemer (Paul Blok).

De actualiteit geeft aanleiding om deze bijeenkomst te organiseren. Er is regelmatig discussie waar ontwerpverantwoordelijkheid begint en waar de uitvoeringsverantwoordelijkheid ophoudt. Wordt je door het maken van een berekening ontwerper of hoort dit bij de uitwerking van de uitvoering? De grondstofprijzen stijgen op dit moment snel en dat heeft gevolgen voor contracten. Alle uitvoerende leden van de NVAF zitten met het probleem hoe dit door te vertalen in de verkoopprijzen en hoe steekt dit contractueel in elkaar?

Last but not least het onderwerp CAR-verzekering. Nu niet eens vanuit verzekeraarsperspectief, maar uit juridisch perspectief.

Al met al relevante onderwerpen, waarbij wij hopen u binnen een relatief beperkte tijd bij te praten.

Indien u geen lid bent, maar wel geïnteresseerd bent in deze kennissessie, dan kunt u zich op opgeven via deze link