Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Overlijden oud bestuurslid Han Breek

Op vrijdag 15 maart is ons oud bestuurslid Han Breek, na een kort ziekbed, op 77 jarige leeftijd overleden.

Als NVAF zijn we Han veel dank verschuldigd, Han was onder andere van 2 april 1992 tot en met 22 mei 2008 penningmeester van de NVAF en heeft aan de basis gestaan van de deelname van de NVAF in de EFFC. Daarnaast is Han betrokken geweest bij de opzet van diverse werkgroepen en projectgroepen. In de beginperiode is Han nog enige tijd lid van het bestuur van de EFFC geweest namens Nederland. Na zijn afscheid als bestuurslid bleef Han betrokken bij de activiteiten van de NVAF als buitengewoon lid van onze vereniging.

Namens de NVAF willen wij onze condoleances overbrengen naar de familie van Han.